dom wypoczynkowy

Anna Maria

Małe Ciche

natura, cisza, rodzina

Regulamin rezerwacji

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.

2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez wiadomość e-mail.

3. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. Szczegóły dotyczące przetwarzania i administracji danych zostały opisane na naszej stronie w zakładce…. i są integralną częścią regulaminu rezerwacji.

4. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji noclegów wymagana jest wpłata w wysokości 30% kwoty rezerwacji, płatne na konto wskazane przez właściciela.

5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganej kwoty w terminie do 7 dni.

6.  Pozostałą kwotę Gość uiszcza w obiekcie najpóźniej w chwili przyjazdu do obiektu noclegowego.

7. Obiekt nie obsługuje kart płatniczych/ kredytowych. Płatność w obiekcie może być zrealizowana wyłącznie gotówką.

8.  Obiekt zobowiązany jest również do naliczenia opłaty miejscowej w wysokości 1,50 zł os/dzień na rzecz Urzędu Gminy Poronin, którą Gość reguluje dodatkowo w chwili meldunku.

9. Nie wpłacenie w podanym terminie wymaganej kwoty rezerwacji powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

10. W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanej usługi lub nie wykorzystania całej usługi wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.

11. W sytuacji gdy nocleg nie mógłby dojść do skutku z winy obiektu noclegowego – wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.

14. Polityka prywatności: Dane osobowe Gości są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.

16. Dokonanie rezerwacji noclegu równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin pobytu

1. Pokoje wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

3.Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

4. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

 

5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

6. Jeżeli obiekt dysponuje pustym pokojem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.

7. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.

8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

9. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju ciszy nocnej innych gości obiektu noclegowego.

10. Organizowanie imprez w wynajmowanym pokoju lub obiekcie nie jest dozwolone. Właściciel obiektu może wyrazić indywidualną zgodę na tego typu działania. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokojnego korzystania z obiektu lub jego części innym gościom.

11.  Zabrania się przebywania osób niezameldowanych w danym pokoju lub obiekcie chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z właścicielem na miejscu i wyraził on na to zgodę wskazując jednocześnie odpowiednie godziny, w których osoba trzecia może przebywać w obiekcie.

12. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym pokoju gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu noclegowego. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.

13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

14. Na terenie obiektu znajduje się parking, który jest niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w samochodach rzeczy.

15. Sprzęt narciarski, buty narciarskie, sanki, rowery itp. prosimy o pozostawianie w narciarnii.

 

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Życzymy miłego pobytu.

Cookies

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Dom Wypoczynkowy Anna Maria
Małe Ciche

kom. +48 661 920 282

sierockie21@wp.pl